Aktualitātes


Sadarbības līgums starp RTU un AlmaU

Viens no 7. ietvara programmas  starptautiskā projekta  eINTERASIA (“ICT Transfer Concept for Adaptation, Dissemination and Local Exploitation of European Research Results in Central Asia”, koordinators prof. L.Novickis) rezultātiem ir sadarbības līgums starp Rīgas Tehniskās universitātes unAlmaty Management University (AlmaU), kuru 2015. gada novembrī  parakstīja RTU rektors L. Ribickis un AlmaU rektors A.Kozhakhmetov.

Sagatavošanas posmā eINTERASIA noslēguma starptautiskās konferences ietvaros (Almaty, 2015. gada augustā) tika saskaņots nodomu protokols par sadarbību starp eINTERASIA konsorciju un AlmaU.

No RTU puses par sadarbības līguma īstenošanu atbild Starptautisko sakaru departaments un DITF Programmatūras inženierijas katedra.

 


Programmatūras inženierijas katedras atklātais metodiskais  seminārs

2015. gada 14. septembrī notika Programmatūras inženierijas katedras atklātais metodiskais seminārs. Semināra tēma:  „RTU Mentoringa programma”.Seminārā piedalījās Programmatūras inženierijas katedras mācībspēki, kā arī prof. J. Grundspeņķis (DITF dekāns),  asoc. prof. A. Ņikitenko (DITF dekāna vietnieks mācību darbā),  darba devēju pārstāvji – uzņēmuma Accenture Latvijas filiāles darbinieki E. Markovska, A. Lējējs, un DITF Studentu pašpārvaldes pārstāvji.

Seminārā uzstājās uzņēmuma Accenture pārstāvis A. Lējējs ar prezentāciju „RTU Mentoringa programma”, kurā tika aptverti šādi jautājumi: mentoringa programmas mērķis, uzdevumi un lomas, mentoringa vadītāja pienākumi, programmas ieviešanas pirmie soļi. Viņš atzīmēja, ka mentoringu izmanto, lai sekmētu cilvēku mācīšanos – kompetenču attīstību darbavietā, augstskolā, sniegtu atbalstu pārmaiņu posmos, lai veicinātu domāšanas procesus, kas palīdz saskatīt risinājumus un rīcības.

Diskusijas laikā sapulces dalībnieki izteica savus viedokļus, kādā veidā ir iespējams motivēt studentus būt par mentoriem, kā paaugstināt studentu ieinteresētību turpināt studijas.

Beigās tika pieņemts lēmums turpināt sadarbību šajā virzienā,  ar DITF SP palīdzību organizēt tikšanās ar studentiem.

 


eINTERASIA noslēguma konference

2015. gada 26.-28. augustā pilsētā Almati (Kazahstāna) notika  Eiropas Savienības 7. ietvara programmas starptautiskā projekta eINTERASIA noslēguma konference un projekta gaitas novērtēšana. Konferenci ir organizējuši DITF Programmatūras inženierijas katedras darbinieki sadarbībā ar BISAM Central Asia (projekta partneris) un Menedžmenta universitāti (Almati).

Konferences mērķis bija iepazīstināt ieinteresētos speciālistus no IT, transporta un loģistikas nozares ar projekta rezultātiem un dalīties ar zināšanām un idejām IT inovāciju pārneses un e-loģistikas jomā. Ap 100 dalībnieku no Vidusāzijas valstīm apmeklēja konferenci.

Starp uzaicinātām personām ir bijuši : V.Kopanas (Eiropas Komisija), K. Magzieva (NCP – Kazahstāna) un A. Kozhakhmetov (Menedžmenta universitātes rektors).RTU pārstāvēja Programmatūras inženierijas katedras vadītājs un projekta eINTERASIA koordinators profesors Leonīds Novickis, kas prezentēja klātesošiem eINTERASIA galvenos rezultātus un ES – Vidusāzijas sadarbības perspektīvas IT un  tehnoloģiju pārneses jomā.

eINTERASIA partneri arī nolasīja sešus referātus:

  • IT pārneses vispārējā koncepcija (Brēmenes universitāte),
  • Virtuālas realitātes modeļi (Fraunhoferas IFF institūts un Astana Innovations),
  • Mazas izstādes (showroom) koncepcija (Brēmenes universitāte un Tadžikistānas tehnoloģiskā universitāte),
  • Tīmekļa portāls transportā un loģistikā (LOGITRANS Consult, Igaunija un RTU),
  • Galveno rezultātu aprobācija (UIFA, Uzbekistāna),
  • Informācijas izplatīšanas metodes (BISAM, Kazahstāna).

Uzņēmuma Accenture Latvia JAVA Programmēšanas skola

Š.g. vasaras laikā (06.-31. jūlijā un 03.-28. augustā) Programmatūras inženierijas katedras telpās norisinājās uzņēmuma Accenture Latvia JAVA Programmēšanas skola, kas ir bezmaksas intensīvas 160 stundu garas mācības, kuras notiek angļu valodā un ir pietuvinātas ikdienas darbam projektos, kur uzsvars ir likts uz praktiskajiem uzdevumiem un sadarbību komandā. Mācoties Java programmēšanas skolā, dalībnieki ieguva neatsveramas teorētiskās zināšanas, praktiski iemācījās izveidot Java tīmekļa programmas un apguva triju slāņu lietojumu arhitektūru. Apmācībās piedalījās arī Programmatūras inženierijas katedras darbinieki – as. profesore Marina Uhanova un datortehniķis, maģistrants Normunds Kante.

 


Programmatūras inženierijas katedras atklātais metodiskais seminārs

2015. gada 11. jūnijā notika Programmatūras inženierijas katedras atklātais metodiskais seminārs. Semināra tēma:  „Algoritmizācijas un programmēšanas pamatu pasniegšana DITF 1. kursa studentiem. Sadarbībā ar darba devējiem”. Vairāk lasi šeit.


Kādēļ izvēlēties studijas IKT nozarē?

Par to, kāpēc izvēlēties studijas IKT nozarē, lasi šeit.


LDI saņēmis QUESTE-SI balvu

RTU Lietišķo datorsistēmu institūts 2013. gada 28. janvārī ir saņēmis QUESTE-SI (The Quality System of European Scientific and Technical Education-Labellisation and Scoring) balvu, kas pierāda institūcijas sociālās atbildības un ilgtspējas izglītības kvalitāti. Vairāk informācijas šeit.


Gribi labu darbu?

Programmatūras inženieris un sistēmanalītiķis ir mūsdienu labākās profesijas.


Euro-Inf sertifikāts

Akadēmiskā bakalaura un akadēmiskā maģistra programmām „Datorsistēmas” 2011. gadā piešķirtais Euro-Inf starptautiskās kvalitātes zīmes sertifikāts ir pagarināts līdz 2016. gadam.


IBM Business Run 2012

RTU studentu komanda uzvar IBM Business Run 2012 konkursā. Vairāk šeit.


Darba dēvēji iesaka “Datorsistēmas”

Studiju programma “Datorsistēmas” kļuvusi par darba devēju ieteiktāko studiju programmu. Topu var aplūkot šeit.