Lietišķo datorsistēmu institūts

 

Lietišķo datorsistēmu institūts dibināts 1994.gadā. Institūts uzņem studentus studiju programmās “Datorsistēmas”, “Intelektuālas robotizētas sistēmas”, “Biznesa informātika” (tikai maģistra studijas) un “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”. LDI darbības mērķis – realizēt studiju programmas “Datorsistēmas” izpildi, kā reģistrētai zinātniskai institūcijai veikt aktīvu zinātnisku darbību, kā arī nodrošināt kvalitatīvas akadēmiskās un profesionālās studijas citās programmās.

 

“Datorsistēmas” programmas mērķis ir sagatavot speciālistus-izstrādātājus darbam ar dažādu sarežģītību programmatūras produktiem. Speciālistam jāspēj atrisināt tādi uzdevumi kā lielu un sarežģītu informācijas sistēmu, datu bāzu un programmatūras sistēmu analīze, projektēšana un izstrāde. Viņa pienākums ir piedalīties lielu informācijas sistēmu, datu bāzu un citu programmatūras sistēmu izstrādes projektos Latvijā un ārvalstīs.

 

“Intelektuālas robotizētas sistēmas” programma sniedz pamatzināšanas par automātisku un robotizētu sistēmu uzbūvi, to darbības principiem un vadību, izmantojot datorvadības līdzekļus. Papildus tiek apgūtas mākslīgā intelekta un programmatūras izstrādes tehnikas. Studiju programmu beigušie spēs apkalpot esošās, kā arī piedalīties jaunu automatizētu, automātisku vai robotizētu sistēmu izstrādē Latvijas uzņēmumos.

 

“Biznesa informātika” programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties varošus speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starp-organizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

 

“Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” studiju programmas mērķis ir sagatavot programmēšanas inženierus profesionālai darbībai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās, datu struktūrās un algoritmos, programmatūras izstrādes projektu vadīšanā, datu bāzu pamattehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā, kā arī ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetenci finanšu vadības jomā, kas ļautu pretendēt uz starptautiski atzītas, t.sk.ar Scottish Qualifications Authority (SQA) sertifikātu apliecinātas, kvalifikācijas iegūšanu.