1. līmeņa profesionālā (koledžas) studiju programma “Datorsistēmas”

 

 

Informāciju par budžeta vietu skaitu meklējiet šeit

 

Dokumentu iesniegšana studijām RTU Uzņemšanas komisijā

 

 


b

Mājas lapa  https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_44

 

Nepieciešamās priekšzināšanas Studijas var uzsākt jebkura persona, kas ieguvusi vispārējo vidējo izglītību.

 

Iegūstamais grāds Studijas ilgst 3 gadus un, pabeidzot tās, studējošais var iegūt 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju atbilstošu profesijas standartam „Programmētājs”.

 

Obligātie priekšmeti Matemātika,
Datorsistēmu uzbūve,
Datortīkli,
Operētājsistēmas,
Programmēšanas valodas,
Datu bāzu tehnoloģijas,
Programmatūras inženierija,
Nozares tiesību pamati un standarti,
Uzņēmējdarbības pamati,
E-komercija,
Tīmekļa tehnoloģijas,
Biroja darba automatizācija,
Informācijas sistēmu izstrāde un citi.

 

Specializējošie priekšmeti Objektorientētā programmēšana,
Datu struktūras un algoritmi,
Programmatūras izstrādes rīki un vides un citi.

Prakse Studiju laikā ir paredzētas arī divas prakses IT uzņēmumos: iepazīšanas prakse un kvalifikācijas prakse.


Papildus informācija Pēc koledžas, turpinot studijas bakalaura profesionālo studiju programmā, var iegūt bakalaura profesionālo grādu datorsistēmās un programmēšanas inženiera 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (1,5 gadi). Tālāk ir iespējams studēt profesionālajā maģistrantūrā un iegūt maģistra profesionālo grādu (1,5 gadi).