Apbalvojumi

 

RTU Lietišķo datorsistēmu institūts saņem ilgtspējas balvu

 

RTU Lietišķo datorsistēmu institūts 28. janvārī ir saņēmis QUESTE-SI (The Quality System of European Scientific and Technical Education-Labellisation and Scoring) balvu, kas pierāda institūcijas sociālās atbildības un ilgtspējas izglītības kvalitāti vairākās dimensijās: stratēģija, izglītība un mācību saturs, studentu iesaiste, pētniecība un inovācijas. Šobrīd RTU Lietišķo datorsistēmu institūts ir viena no vienpadsmit izglītības iestādēm pasaulē, kam ir piešķirta šāda balva.

Šīs balvas kvalitātes kritēriju izstrādāšanā ir iesaistītas vairākas pasaulē atzītas izglītības kvalitāti vērtējošas organizācijas, tajā skaitā, EFMD (The European Foundation for Management Development), kas ir Eiropas vadošā iestāde biznesa skolu akreditācijā, ENQHEEI (The European Network for Quality of Higher Engineering Education for Industry) un RAEE (Russian Association for Engineering Education).

Apbalvošanas ceremonija notika Vīnes Tehniskajā universitātē, kur RTU Lietišķo datorsistēmu institūtu pārstāvēja RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāna vietnieks mācību darbā Agris Ņikitenko un institūta pētniece Vita Graudiņa.

No kreisās: A.Flodstroms (QUESTE-SI Apbalvošanas komisijas prezidents, Karaliskā tehnoloģiskā institūta profesors), A.Ņikitenko (RTU DITF dekāna vietnieks mācību darbā), V.Graudiņa (RTU LDI pētniece), P.Skalickis (Vīnes Tehniskās universitātes profesors).

 

RTU Lietišķo datorsistēmu institūts nodrošina studiju programmu „Datorsistēmas”, „Intelektuālas robotizētās sistēmas” un „Biznesa informātika” izpildi, sagatavojot speciālistus dažādu informācijas tehnoloģiju un datorprogrammatūras projektu, autonomu un robotizētu sistēmu izstrādē un biznesa procesu modelēšanā un analīzē.

Akadēmiskā bakalaura un akadēmiskā maģistra programmām „Datorsistēmas” 2011. gadā piešķirtais Euro-Inf starptautiskās kvalitātes zīmes sertifikāts ir pagarināts līdz 2016. gadam. Euro-Inf bakalaura un maģistra līmeņa kvalitātes zīmogs norāda ne tikai uz izglītības iestādes tiekšanos pēc izcilas kvalitātes, bet arī studiju programmas satura atbilstību prasībām IT nozarē Eiropā un pasaulē. Euro-Inf kvalitātes zīmoga ieviešana ir nozīmīgs solis starpuniversitāšu sadarbībā. Nākot ar Euro-Inf apliecinātu bakalaura diplomu, citām augstskolām būs pārliecība, ka absolventam ir visas nepieciešamās zināšanas, lai turpinātu maģistra studijas.

2009. gadā LDI saņēma QUESTE sertifikātu, kas apliecina, ka institūta realizētās studiju programmas tiek izstrādātas un īstenotas, ievērojot industrijas prasības un vislabāko praksi. “QUESTE“ (Quality System of European Scientific and Technical Education) sertifikāts norāda uz izglītības iestādes tiekšanos pēc izcilas kvalitātes.

Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūta direktors Jānis Grundspeņķis saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) augstāko apbalvojumu – IZM balvu par ieguldījumu jauno zinātnieku sagatavošanā. Profesora zinātniskā darbība ir saistīta ar sarežģītu tehnisku sistēmu struktūrmodeļu sintēzes un analīzes problēmām – projektēšanas sākumstadiju un tehniskās diagnostikas uzdevumu risināšanu.