Doktora studiju programma “Datorsistēmas”

 

Doktorantūrā var iestāties personas, kurām ir akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds. Pilna laika studijas ilgst četrus gadus. Pabeidzot studijas, var iegūt inženierzinātņu doktora grādu.

 

Obligātie priekšmeti: Objektorientētās programmatūras konceptuālie aspekti, Modernās metodes datorsistēmu projektēšanā, Intelektuālās datorsistēmas.

 

Specializējošie priekšmeti: Lietišķo datorsistēmu programmatūras izstrādes metodes, Struktūrmodelēšana, Modernās tehnoloģijas programmatūras izstrādē, Topoloģiskās modelēšanas apskats un nākotnes perspektīvas, Iebūvēto sistēmu programmatūra, Informācijas sistēmu izstrādes aktualitātes, Modeļvadāmās programmatūras izstrādes konceptuālie aspekti, Datorizētās apmācības tehnoloģijas un citi.

 

Sīkāku informāciju par studiju programmu meklējiet  studiju programmu katalogā

 

Vairāk par uzņemšanu doktorantūrā meklējiet šeit