Lietišķo datorzinātņu katedra

 

Vadītājs: profesors, Dr.sc.ing. Uldis Sukovskis


Lietišķo datorzinātņu katedra (LDK) apvieno mācībspēkus un darbiniekus, kuri aktīvi strādā objektorientētas sistēmanalīzes, projektēšanas un programmēšanas, kā arī interneta programmatūras izstrādes tehnoloģiju jomā. LDK ir atbildīga par Lietišķo datorzinātņu maģistrantūras mācību procesa plānošanu un nodrošināšanu. Sākot ar 1995. gadu, katedrā tiek sagatavoti arī inženierzinātņu doktori. Katedras mācībspēki piedalās arī citu profilu un virzienu bakalaurantūras, inženieru, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu īstenošanā.

 

 

Specializācija:


  • objektorientētās metodes un rīki programmatūras inženierijā;
  • objektorientētās programmēšanas attīstība un citas programmēšanas paradigmas;
  • tīmekļa tehnoloģijas;
  • objektorientētā sistēmanalīze un projektēšana;
  • informācijas sistēmu drošība.