Maģistra studijas

 

 

Informāciju par budžeta vietu skaitu meklējiet šeit

 

Dokumentu iesniegšana studijām RTU Uzņemšanas komisijā

 

 

 


 

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorsistēmas”

b

Mājas lapa  http://www.ditf.rtu.lv/node/252

 

Nepieciešamās priekšzināšanas Maģistrantūrā var iestāties personas, kurām ir  akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds datorzinātnēs, informācijas tehnoloģiju jomā vai tam pielīdzināma izglītība.

 

Iegūstamais grāds Pēc maģistrantūras pabeigšanas studējošais var iegūt inženierzinātņu akadēmisko maģistra grādu datorsistēmās.

 

Obligātie priekšmeti Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi,

Lielās datu bāzes,

Objektorientētā sistēmanalīze,

Mākslīgais intelekts,

Procesu programmēšana,

Risinājumu datorizēta apstrāde,

Objektorientētās programmatūras attīstība,

Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas,

Prasību inženierija,

Darba aizsardzības pamati,

Programmatūras drošuma teorija.

 

Specializējošie priekšmeti Sistēmu un procesu teorija,

Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs,

Datorsistēmu projektēšanas metožu zinātniskais seminārs,

Informācijas sistēmas un CASE rīki,

Zināšanu vadība,

Programmatūras kvalitāte,

Lietišķo datorzinātņu seminārs un citi.


Humanitārie, sociālie priekšmeti Industriālās attiecības,

Biznesa socioloģija,

Sociālā psiholoģija,

Ētika,

Prezentācijas prasme,

Eiropas klasiskā filozofija,

Pedagoģija un citi, kurus izvēlas pats students.


Papildus informācija Studiju programmai piešķirts Euro-Inf kvalitātes zīmogs līdz 2016.gadam.

 

 


 

Profesionālā maģistra studiju programma “Datorsistēmas”

b

Mājas lapa  http://www.ditf.rtu.lv/node/252

 

Nepieciešamās priekšzināšanas Maģistrantūrā var iestāties personas, kurām ir profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds datorzinātnēs, informācijas tehnoloģiju jomā vai tam pielīdzināma izglītība.

 

Iegūstamais grāds

 

Pēc maģistrantūras pabeigšanas studējošais var iegūt profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju:

  • profesionālo maģistra grādu datorsistēmās un sistēmanalītiķa profesionālo kvalifikāciju;
  • profesionālo maģistra grādu datorsistēmās un programmēšanas inženiera profesionālo kvalifikāciju.

.

Obligātie priekšmeti


Programmatūras plānošana un metroloģija,

Informācijas sistēmu metodoloģijas,

Datortīklu operētājsistēmas,

Lielu datu bāzu administrēšana,

PROLOG un loģiskā programmēšana,

Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos.

 

Specializējošie priekšmeti


Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes,

Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts,

Lietišķās intelektuālās sistēmas,

Ievads risinājumu datorizētā apstrādē,

Lietišķā datorgrafika,

HTML valoda,

Projektu kvalitātes vadība un citi.

 

Humanitārie, sociālie priekšmeti


Sociālā psiholoģija,

Industriālās attiecības,

Psiholoģija un citi.

 

Papildus informācija


Maģistra profesionālajā studiju programmā (pēc bakalaura akadēmiskajām studijām), paredzētas 2 prakses:

  • Ražošanas prakse: prakse plānota 2. kursa pavasara semestrī. Tās ilgums ir 20 nedēļas (40 stundas nedēļā).
  • Pētnieciskā prakse: prakse paredzēta 3. kursa rudens semestrī un tās ilgums 12 nedēļas (40 stundas nedēļā).

.

Maģistra profesionālajā studiju programmā (pēc bakalaura profesionālajām studijām), paredzēta 1 prakse:

  • Pētnieciskā prakse: prakse plānota 3. kursa rudens semestrī un tās ilgums 6 nedēļas (40 stundas nedēļā).

.

 


 

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Intelektuālas robotizētas sistēmas”

b

Mājas lapa  https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub/open_57

 

Nepieciešamās priekšzināšanas


Maģistrantūrā var iestāties personas, kurām ir inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē, elektrozinātnē, mašīnzinātnē vai dabaszinātņu bakalaura grāds matemātikā, fizikā, vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās darbības jomās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.

 

Iegūstamais grāds


Pēc maģistrantūras pabeigšanas studējošais var iegūt inženierzinātņu akadēmisko maģistra grādu intelektuālās robotizētās sistēmās.

 

Obligātie priekšmeti


Analogo un ciparu signālu filtri,

Adaptīvās sistēmas industriālajā elektronikā,

Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem,

Pētījumu metodes un tehniskā rakstība,

Darba aizsardzības pamati,

Sensori un sensoru tīkli,

Mākslīgais intelekts,

Autonomas sistēmas un roboti,

Modernās ražošanas tehnoloģijas pamati,

Industriālo procesu automatizācija (studiju projekts),

Daudzaģentu sistēmas.

 

Specializējošie priekšmeti


Intelektuālu robotu darbību plānošana,

Robotu modelēšana un virtuālā prototipēšana,

Adaptīva signālu apstrāde,

Industriālie komunikāciju tīkli,

Scēnu analīze un datorredze un citi.

 

Humanitārie, sociālie priekšmeti


Industriālās attiecības,

Biznesa socioloģija,

Sociālā psiholoģija,

Ētika,

Prezentācijas prasme,

Pedagoģija,

Psiholoģija un citi, kurus izvēlas pats students.

 

Papildus informācija


Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtu. Studiju ilgums ir 2 gadi.

 

Studiju programma sniedz pamatzināšanas par automātisku un robotizētu sistēmu uzbūvi, to darbības principiem un vadību, izmantojot datorvadības līdzekļus.

 

Papildus tiek apgūtas mākslīgā intelekta un programmatūras izstrādes tehnikas. Programmas ietvaros padziļināti tiek apgūts:

  • Robotu piedziņas elementi un to vadība, izmantojot modernus informācijas tehnoloģiju risinājumus;
  • Mākslīgā intelekta pielietojums robotu un to elementu vadībai;
  • Robotizētu sistēmu matemātiskā un vizuālā modelēšana;
  • Autonomu robotizētu sistēmu projektēšana, izstrāde un vadība;
  • Robotizētu sistēmu vadības programmatūras izstrāde.

.

 


 

Akadēmiskā maģistra studiju programma  ”Biznesa informātika”

b

Mājas lapa  http://bi.rtu.lv/

 

Nepieciešamās priekšzināšanas


Maģistrantūrā var iestāties personas, kurām ir akadēmiskā bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs(ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds nosauktajām zinātnes nozarēm atbilstošās jomās vai tiem pielīdzināma izglītība.

 

Iegūstamais grāds


Pēc maģistrantūras pabeigšanas studējošais var iegūt inženierzinātņu akadēmisko maģistra grādu biznesa informātikā.

 

Obligātie priekšmeti


Biznesa procesu vadība un inženierija,

e-Biznesa risinājumi,

Portfeļvadības tehnoloģijas,

Servisu zinātne, vadība un inženierija,

Modernās datu tehnoloģijas,

Biznesa analītika,

Kvalitātes, riska un drošības tehnoloģijas,

Sistēmu teorija,

Zināšanu vadības sistēmas,

Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija,

Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā.

 

Specializējošie priekšmeti


Mobilā, režģiskā un aptverošā tīklošana,

Datu glabāšanas tīklošana,

Tīklošanas tehnoloģijas izglītībā,

Mākslīgais intelekts biznesā,

Klientu attiecību pārvaldības un sociālo tīklu tehnoloģijas un citi.

 

Humanitārie, sociālie priekšmeti


Komercdarbības likumdošana,

Biznesa ētika,

Uzņēmējdarbība un citi, kurus izvēlas pats students.

 

Papildus informācija Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties varošus speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

 

Studiju ilgums 2 gadi (pilna laika studijas) vai 2,5 gadi (nepilna laika studijas).

 

Studijas notiek angļu valodā.

 

Starptautisko sadarbību biznesa informātikā atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs. Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un IBM. Biznesa tematus pasniedz un konsultē vietējie un ārvalstu RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzēji.

 

Studiju programmai piešķirts Euro-Inf kvalitātes zīmogs.

 

Pēc maģistra akadēmiskā vai profesionālā grāda iegūšanas ir iespējams turpināt studijas doktorantūrā (4 gadi) un iegūt inženierzinātņu doktora grādu.