Datorsistēmu studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi

 

 

Pašnovērtējuma ziņojumi par 2010./2011. māc.g.


 • 1. Līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) studiju programmai šeit
 • Bakalaura akadēmiskajai studiju programmai šeit
 • Bakalaura profesionālajai studiju programmai šeit
 • Maģistra akadēmiskajai studiju programmai šeit
 • Maģistra profesionālajai studiju programmai šeit
 • Doktora studiju programmai šeit

 

Pašnovērtējuma ziņojumi par 2009./2010. māc.g.


 • 1. Līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) studiju programmai šeit
 • Bakalaura akadēmiskajai studiju programmai šeit
 • Bakalaura profesionālajai studiju programmai šeit
 • Maģistra akadēmiskajai studiju programmai šeit
 • Maģistra profesionālajai studiju programmai šeit
 • Doktora studiju programmai šeit
 • Pašnovērtējuma ziņojumu pielikumi šeit

 

 

Pašnovērtējuma ziņojumi no 2002. līdz 2009. gadam


Akadēmisko studiju programmai

 

2002. gads, 2003. gads, 2004. gads, 2005. gads, 2006. gads2007/2008. gads, 2009. gads.

 

Profesionālo studiju programmai

 

2002. gads, 2003. gads, 2004. gads, 2005. gads, 2006. gads2007/2008. gads2009. gads.

 

Ar studiju sākumposmu RTU koledžā

 

2002. gads, 2003. gads, 2004. gads
 
 

Biznesa informātikas akadēmiskās maģistra studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumi

 

2010./2011.māc. g. (latviski), 2010./2011. māc. g. (angliski)