Pētniecības projekti

 

 

LDI īsteno gan valsts, gan Eiropas Savienības finansētos projektus.

 

 

Aktuālie projekti:

 

Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un IT nozarēs
Vairāk informācijas: http://www.lvai.lv/ESF2/ESF2projekts-par%20projektu.html

 

 

RTU un Freiburgas Universitātes kopdarbs pie intelektuālas adaptīvas zināšanu novērtēšanas sistēmas izstrādes

Vairāk informācijas: http://stpk.cs.rtu.lv/saturs/projekti

 

SOCRATES “ETN TRICE (Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education”)

Vairāk informācijas: http://trice.ecs.ru.acad.bg

 

 

Vairāk informācijas par projektiem: RTU vietnes sadaļā “Zinātne un tehnoloģijas“, katedru mājaslapās un sadaļā pašnovērtējumi.