Programmatūras inženierijas katedra

 

Vadītājs: profesors, Dr.habil.sc.ing.  Leonīds Novickis


Programmatūras inženierijas katedra (PIK) ir viena no vecākajām DITF struktūrvienībām. Savā pastāvēšanas laikā katedra ir sagatavojusi speciālistus “Lietišķajā matemātikā” un “Automatizēto vadības sistēmu programmatūrā”. Pašlaik katedra ir daļa no Lietišķo datorsistēmu institūta un gatavo speciālistus studiju virzienā “Lietišķo datorsistēmu programmatūra”, kā arī augstas kvalifikācijas speciālistus datorzinātņu jomā, kuri prot izveidot, implementēt, testēt un uzturēt dažāda tipa programmatūras sistēmas, lietojot modernas metodes un tehnoloģijas, kā arī nodrošināt programmatūras projektu pārvaldību.

Sākotnēji šī bija Informātikas un programmēšanas katedra, kura no 1998. gada līdz 2014. gadam bija sadalīta 3 katedrās: Informātikas un programmēšanas katedra (Vadītājs: profesors, Dr.sc.ing.  Jurijs Lavendels), Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa (Vadītājs: profesors, Dr.habil.sc.ing.  Leonīds Novickis) un Programmatūras izstrādes tehnoloģijas profesora grupa (Vadītāja: profesore, Dr.sc.ing. Larisa Zaiceva). No 2014.gada katedras vadītājs ir prof., dr.habil.sc.ing.  Leonīds Novickis. Katedrai ir cieša sadarbība ar Microsoft pārstāvniecību Latvijā. Sadarbības ietvaros tiek rīkoti kursi pēc Microsoft ATTP programmām. Tāpat arī mācību spēki pastāvīgi regulāri paaugstina savu kvalifikāciju un piedalās dažādās IT konferencēs.

 

 

Specializācija:


 • algoritmi un programmēšanas metodes;
 • operētājsistēmas;
 • procesu sadarbība;
 • programmatūras drošība;
 • risinājumu datorizētā apstrāde;
 • tīmekļa un multimediju tehnoloģijas apmācībā un cilvēku sadarbībā;
 • lietišķo datorsistēmu implementēšana;
 • attīstītās programmu izstrādes vides;
 • tīmekļa tehnoloģijas lietišķās datorsistēmās;
 • lietišķo datorsistēmu programmatūras izstrādes modeļi, metodes un tehnoloģija;
 • apdrošināšanas informācijas sistēmas un portāli;
 • programmatūras izstrādes tehnoloģijas (programmatūras sistēmu izveides modeļi, metodes, algoritmi un mūsdienu tehnoloģijas, programmatūras projektu pārvaldība, sistēmas kvalitātes un drošuma novērtēšana);
 • modernās datortehnoloģijas (tīmekļa programmatūras izveide, COM, Active X, ODBC, ASP, Delphi u.c. tehnoloģijas);
 • datorizētas apmācības sitēmas (DAS) (adaptīvo un adaptējamo DAS izveides metodes un tehnoloģijas, t.sk. Web bāzētās mācību vielas izgatavošana un iesniegšana dažāda līmeņa studentiem, atbilžu analīze, dialoga scenāriju formēšana).