Sadarbība ar darba devējiem

 

 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts pārbaudījumu komisijas darbu, ir noslēgti līgumi ar šādu uzņēmumu pārstāvjiem:

 

AS “Exigen Services Latvia” Biznesa centra vadītājs, komisijas priekšsēdētājs Dr.sc.ing. Viesturs Zūlis
LR Finanšu ministrijas Informātikas departamenta direktora vietnieks, komisijas loceklis Dr.sc.ing. Jans Šlihte
AS “Latvenergo” IS daļas IT Projektu koordinētājs, komisijas loceklis M.sc.ing. Ainārs Auziņš
SIA “IDC Informācijas tehnoloģijas” vecākais programmētājs Dr.sc.ing. Andris Bridžs
SIA “C.T.Co” programmatūras arhitekts Mg.sc.ing. Dmitrijs Buzdinš
SIA “Arcus Elektronika” programmētājs Ms.sc.ing. Gints Jēkabsons
AS “Exigen Services” vadošais sistēmu arhitekts Mg.sc.ing. Jānis Graudiņš
 


Lai studentiem nodrošinātu pētniecības prakses vietas, ir noslēgti līgumi ar šādiem uzņēmumiem:

 

AS “Accenture” Latvijas filiāle
SIA „Tele2 Billing”
SIA „Nexum Insurance Technologies”
RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes skaitļošanas centrs
SIA “True Vision”
SIA “Progmeistars”
SIA “VIVAX COMMUNICATIONS GROUP”
 


Lai studentiem nodrošinātu ražošanas prakses vietas, ir noslēgti līgumi ar šādiem uzņēmumiem:

 

AS “Accenture” Latvijas filiāle
SIA „AGroup”
LR Aizsardzības ministrija
SIA „CRM Consulting”
SIA „BITI”
SIA „True Vision”
SIA „Progmeistars”
RTU Būvražošanas katedra
SIA „Digibrand”