Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra

 

Vadītājs: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis


Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra (STPK) tika dibināta 1994. gada jūnijā, apvienojoties pedagoģiskajiem un zinātniskajiem darbiniekiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar visdažādākā rakstura sistēmu pētījumiem un projektēšanu. Katedras galvenais uzdevums ir vērsts uz profesionālu sistēmanalītiķu sagatavošanu. Neskatoties uz to, gatavojot studentus, uzsvars tiek likts ne tikai uz sarežģītu sistēmu analīzi, bet arī informācijas sistēmas projektēšanu, izstrādi un uzturēšanu. Tāpat studenti spēj veikt arī  zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar metodoloģiju un līdzekļu radīšanu sistēmu analīzei, izstrādei un automatizētai projektēšanai. Studiju laikā studenti gūst zināšanas gan datu bāzu informācijas sistēmu projektēšanā, gan arī padziļinātas zināšanas mākslīgā intelekta sistēmu veidošanā.

 

 

Specializācija:


  • sistēmu analīze un projektēšana (informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu), koncentrējoties uz zināšanu un prasību pārvaldību, biznesa procesu un informācijas sistēmu projektēšanu;
  • datu bāzu tehnoloģijas (temporālu, telpisku, deduktīvu, daudzdimensiju datu bāzu veidošana);
  • intelektuālo sistēmu projektēšana, pamatojoties uz aģentu tehnoloģijām un daudzaģentu sistēmām.