Saskaņā ar Lietišķo datorzinātņu institūta nolikumu, viens no izpildāmajiem uzdevumiem ir zinātniskās darbības veicināšana, tāpēc LDI zinātniskais personāls darbojas dažādos gan starptautiskos, gan vietējos projektos.